Historien bag

restaurant kareten Amager københavn

Matrikelnummer 7. Amagerbro opføres i året 1788, hvor gæstgiver Mathias Steffensen Howitz har tilladelse til krohold. Huset bliver kaldt ”Stjernen”, men benævnes i folkemunde som ”Andreas Howitz hus”. Omkring år 1805 skifter det navn til ”Fortunen” men bliver senere populært kaldet ”Syven” som en hentydning til matrikelnummeret. På hele grunden ligger flere bygninger, som bliver udlejet til mange formål. Der er staldbygninger, slagterfyrsted, røgeri og et stort hjul- og karetmagerværksted. I år 1824 overgår ejendommen til værtshusholder Peder Nielsen som driver stedet indtil år 1854. Senere i år 1870 overgår ejendommen til urtekræmmer Niels Peder Jensen.

I år 1880 bliver Søren Nielsen lejer i bygningerne og bagved cafeen bliver en simpel scene anlagt. Den ligner nærmest en stor kasse opstillet ovenpå et stort lysthus med åbning ud imod publikum. Der bliver på denne scene optrådt med forskellige sangere og spillet morsomme folkelige stykker, bl.a. ”En søndag på Amager”. Uanset hvor primitiv denne variété er, bliver den snart en yndet fornøjelse for Amagerkanere og Christianshavnere, der her i ”Syven” finder et længe savnet forlystelsessted, hvor sommeraftenerne kan tilbringes. Det siges at passagererne der sidder på øverste etage i sporvognen ved ottetiden, kan nå at få et glimt af forestillingen, mens de holder og venter.

Den 18. januar år 1902 udbryder der ild i en hestestald og et tømmerlager på den bagvedliggende grund. Ilden får rigelig næring af de brandbare materialer, og kan ses henover det meste af København. To heste brænder ihjel og ”Syvens” gamle teater og flere udhuse brænder ned til grunden. Nu opføres i stedet ”Sønderbro Teater” som opnår stor popularitet. De gamle bygninger ud imod Amagerbrogade fortsætter i nogle år som ”Cafe Syven” og ”Sønderbro Teater Cafe”, indtil de i året 1920 bliver revet ned og giver plads for ejendommen ”Hollændergården”. Navnet ”Cafe Syven” videreføres senere på hjørnet af Norgesgade. I året 1930 bliver den gamle baghave med teater og forskellige bygninger i folkemunde kaldt ”Hollænderbyen”.

Den store restauratør Anders Henriksen lader ”Hollændergården” opføre med det formål at hele gadeplanet skal være en stor restaurant, og på hjørnet af Amagerbrogade er der en stor rund trappe op til førstesalen hvor der kan danses. Dette store foretagende kan dog ikke løbe rundt. hvorefter Slagteriernes Fællesorganisation overtager den del hvor BG Banken lå frem til år 2009. Herefter står det store lokale tomt i ca. 2 år. Kareten bliver kaldt ”Vinstuen” og ”Sønderbro Selskabslokaler”. Først i året 1971 overtager en tidligere chefkok fra Hotel d’Angleterre forretningen, og giver den navnet ”Kareten”. Sandsynligvis fordi der står i de gamle matrikelpapirer, at her på grunden lå et stort karet- og hjulmagerværksted.

I marts år 1996 overtager familien Hjulmand og Due etablissementet og Kareten gennemgår en større istandsættelse. 1. maj år 2000 overgår hele driften til familien Due.
Senere i året 2002 påbegyndes et større projekt der indebærer 2 store vægmalerier, malet af Kgl. porcelænsmaler René Christensen med “Røde kro teater” fra perioden 1961 som motiv. Portrætter af samtlige stamgæster som har gæstet restauranten siden åbningen i 1996 og stadig gør det, pryder malerierne til evig tid. 1 juli 2008 overgår hele driften til Martin Due og hans familie. I november måned år 2007 vinder Martin Due, udbudsrunden vedr. forpagtingen af Restaurant Kastrup Strandpark. Med frisk start i en ellers synkende skude, får man godt fat i havnens gæster, og med ellers stor succes, må han se sig slået af en inkompetent administration i Tårnby kommune, eventyret slutter for hans vedkommende i februar måned 2009 I sommeren 2008, tilbydes Martin Due også forpagtningen af Restaurant Flakfortet, men takker nej i første omgang, men efter opsigelsen som restauratør på Kastrup Strandpark, kommer han på andre tanker, kontrakten bliver underskrevet i november 2008. Åbningen sker den 25 april 2009 under stor festivitas.

Vi er nu i året 2011, nærmere bestemt januar måned, under et møde med ejeren af Flakfortet, får Martin Due en opringning fra Familien Sundberg, ejer af det nye Royal golf center, placeret tæt på Bella centret. Med spørgsmål om han kunne være interesseret i at få forpagtningen af restauranten i golfklubben. Dertil skulle der ikke megen overvejelse, efter at have besigtiget lokaliteterne og området, bliver man enige om en kontrakt og der skrives under i april måned. Samtidigt har han forlænget kontrakten med Flakfortet i yderligere 2 år, alt imens familien er forøget med lille Laurits. Så nu er der Bastian på snart 3 år og Naia på 13 år, alt i alt en meget tålmodig familie med mor Kristina ved roret. Eventyret, Royal golf… blev en kort fornøjelse, efter 1½ år med gode kollegaer kunne Ledelse af Royal golf og Martin Due ikke finde fælles fodslag mht. økonomi og fremtidig drift af restauranten. Martin stopper sin forpagtning med virkning fra 31 dec. 2012. Martin skal med Flakfortet i gang med sin 5 sæson og kontrakten er igen forlænget med 2 år.

Efter den nye pavillon med plads til 200 pers. blev bygget i 2011 er der igen kommet godt gang i hjulene. Både i højsæsonen men i den grad også til julefrokosterne. Hans hjertens barn restaurant Kareten kører nu på 16 år og still going strong… Men… han blev klogere, havnefogeden Tore Svensson valgte alligevel en anden restauratør som forpagter af restauranten på Flakfortet. Efter et ellers opløftende møde mellem Flakfortet og dets samarbejdspartnere i starten af januar 2013, hvor alle efterfølgende følte sig klar til endnu en sæson på øen. Udmeldingen kom en uges tid efter mødet, og var selvklart noget af en overraskelse for Martin Due. Men nuvel, Martin Due ser som altid det positive i sagerne, og som sagt, er der ikke noget der er så galt, at det ikke er godt for noget.

Hans skønne familie og Kareten får nu hans fulde opmærksomhed. 1 oktober 2014 sker der så endelig det Martin længe har ventet på, nøglen til nabolokalet. Her udvides med yderligere 100 pladser…. samme lokale som stod tomt i 2 år. Andelskassen lejede det store lokale i år 2011. Her opsættes en skillevæg, så der blev 2 lokaler. Lokalet mod Amagerbrogade blev udlejet til Andelsbustikken, som desværre efter et par år måtte opsige sin aftale med Andelskassen. Andelskassen har ikke mulighed for at drive 2 lokaler. Lokalet hvor Andelskassen havde til huse for Martin Due tilbudt og lokalet mod Amagerbrogade overtager Nybolig. Store vægbilleder med “Sønderbro teater” og indgangen til samme samt etablissementet “Vennelyst” pryder de store vægge. Som man tidligere i historien kan læse var hele stueetagen af ejendommen indrettet som “Teatercaféen” i starten af 1920´erne. Nu snart 100 år efter kan historien snart gentage sig. Martin Due vil samtidig benytte lejligheden til at takke de mange pragtfulde gæster der har gæstet både Restaurant Royal Golf og Restaurant Flakfortet i de forgangne år og håber at se jer på Restaurant Kareten fremover.

Vi er nu nået til året 2017. Kælderlokalet under før omtalte nabolokale er ledigt (235 m2) og en lejekontrakt bliver underskrevet i juli måned. Der skal nu søges byggetilladelse…
men ak, Københavns kommune rider ikke samme dag de sadler,
i året 2021 er byggesagen stadig under behandling.

Året 2021 er dog et fest år.. der skal fejres 25 år med familien Due, 50 år med
navnet restaurant Kareten, og 100 år med lokalerne som restaurant.

Men så skete det.. 15. febr. 2022 kl. 13.00
Byggetilladelsen kommer og vi står med den i hånden. Så nu er det bare i gang.
Corona epedemien der varede fra marts 2020 – til ind i 2022 tog hårdt på pengepungen.
Foreningen Karetens KELLERVENNER blev startet, og med stor tilslutning og mange solgte støtteaktier,
så var vi godt på vej.